Kiermasz świąteczny

Zapraszamy na kiermasz świąteczny do naszego Oddziału. Do kupienia stroiki oraz ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci z Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 2 w Sosnowcu. Dochody z kiermaszu zostaną przekazane wychowankom ZOW nr 2.

Harmonogram wycieczek na rok 2018

Szanowni turyści oraz sympatycy naszego Oddziału…z wielka radością przedstawiamy harmonogram wycieczek na rok 2018. Przed nami wiele ciekawych, wspólnych wyjazdów…zapraszamy! Szczegóły w zakładce “Oferta”. Aktualny harmonogram w formacie .pdf można pobrać z zakładki “Do pobrania”

Msza święta w intencji zmarłych Przewodników i członków Oddziału PTTK w Sosnowcu

Wszystkim obecnym na mszy świętej w intencji zmarłych Przewodników i członków Oddziału PTTK w Sosnowcu, która odbyła się dnia 17.11.2017 dziękujemy za obecność i pamięć.

Paweł Solarz

ZMARŁ NASZ  DROGI KOLEGA PAWEŁ SOLARZ

W poniedziałek 16 października 2017 roku w wieku 63 lat zmarł Paweł Solarz.

Był on znaczącą postacią w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym i wywarł ogromny wpływ na działalność Oddziału PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu.

Paweł urodził się, mieszkał i kształcił w Sosnowcu. Studiował Informację Naukowo – Techniczną na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego .Po ukończonych studiach w 1978 roku podjął pracę w przemyśle metalowym, a od 1984 roku w górnictwie – w kopalni ”Niwka –Modrzejów”. W 2000 roku został zawodowym przewodnikiem turystycznym, bo jego pasją były turystyka i krajoznawstwo.

Od chwili wstąpienia do PTTK w 1968 roku był nierozerwalnie związany z Oddziałem PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu. Jeszcze jako uczeń a potem student aktywnie włączył się do pracy na polu turystyki i krajoznawstwa. Pierwsze uprawnienia kadry programowej  uzyskał w 1974 roku – organizatora turystyki a w 1976 roku Przodownika Turystyki Górskiej GOT i Studenckiego Przewodnika Beskidzkiego. Dzięki temu stał się animatorem życia turystycznego na Wydziale Techniki UŚ, organizując rajdy wydziałowe. Później jako pracownik kopalni współorganizował i prowadził wycieczki zakładowe w ramach działalności koła PTTK.W 1983 roku założył Klub PTTK TRAKT przy Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i przez kilka kadencji był jego prezesem. Od 1986 roku rozpoczął działalność w Kole a później Klubie Przewodników Turystycznych w Sosnowcu, pełnił  w nim w latach 1995-2012 funkcję prezesa. Był też członkiem terenowego referatu weryfikacyjnego GOT i OTP oraz regionalnych odznak turystycznych.Od 1989 roku był członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Sosnowcu, od 1999 roku jego wiceprezesem ds. statutowych a w latach 2013- 2017 prezesem oddziału. W czasie pełnienia tych funkcji był odpowiedzialny za tworzenie programów działania oddziału na poszczególne lata. Był pomysłodawcą i organizatorem szeregu imprez krajoznawczych po całej Polsce. Był jednym z inicjatorów powstania Odznaki Krajoznawczej Miasta Sosnowca i współtworzył jej regulamin. Był współautorem publikacji” Sto lat krajoznawstwa i turystyki w Sosnowcu1910 – 2010”.                                                                                                                                            Paweł Solarz był przewodnikiem beskidzkim, sudeckim i terenowym ,przodownikiem turystyki górskiej i pieszej, pilotem wycieczek ,strażnikiem ochrony przyrody, instruktorem krajoznawstwa regionu i Polski, instruktorem przewodnictwa. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki” ,Odznaką „Przyjaciel Dziecka” oraz odznakami ZG PTTK: Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką ”Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży ”,Honorowy Przodownik TG, Zasłużony Przewodnik. Posiadał godność Honorowego Członka Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu oraz został wpisany do Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK Województwa Śląskiego.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

Paweł_foto

Sylwester – Przysłop pod Baranią Górą

Zapraszamy na Rajd Sylwestrowo – Noworoczny…tym razem w sercu Beskidu Śląskiego. Zapraszamy na imprezę na polanie Przysłop pod Baranią Górą, gdzie w turystycznym gronie powitamy Nowy Rok! Szczegóły tutaj

Zmiana adresu e-mail

Informujemy o zmianie adresu poczty elektronicznej. Aktualny adres e-mail to: pttk.sosnowiec@gmail.com

 

NOWO WYBRANE WŁADZE ODDZIAŁU PTTK W SOSNOWCU

NOWO  WYBRANE  WŁADZE  ODDZIAŁU  PTTK W  SOSNOWCU  NA  XXIV  WALNYM  ZJEŹDZIE ODDZIAŁU  PTTK  W  DNIU  17  MARCA  2017r.

ZARZĄD   ODDZIAŁU;

 1. Tomala  Sebastian              –  prezes
 2. Koniuszewska  Swietłana   –  wiceprezes
 3. Szyma  Barbara                  –  wiceprezes
 4. Gozdek  Marcin                  –  sekretarz
 5. Kochman  Krzysztof          –  skarbnik
 6. Jastrzębski  Michał            –  członek  zarządu
 7. Krzemiński  Zbigniew       –  członek  zarządu
 8. Niewiadomska  Krystyna  –  członek  zarządu
 9. Pypno  Marek                    –  członek  zarządu

       ODDZIAŁOWA   KOMISJA   REWIZYJNA ; 

 1. Merta  Kazimierz          –  prezes
 2. Sygała  Jerzy                  –  wiceprezes
 3. Kosińska  Ewa               –  sekretarz
 4. Juchnicka  Kazimiera   –  członek  komisji
 5. Tylek  Stanisława          –  członek  komisji

        ODDZIAŁOWY   SĄD   KOLEŻEŃSKI ;

 1. Paluchowski  Stanisław     –  prezes
 2. Wieczorek  Zbigniew         –  wiceprezes
 3. Jasińska  Halina                 –  sekretarz
 4. Brzeszcz  Ireneusz              –  członek  sądu
 5. Szkudlarek  Włodzimierz  –  członek  sądu

ZEBRANIA KOŁA “ŚRÓDMIEŚCIE” W 2017 R.