Paweł Solarz

ZMARŁ NASZ  DROGI KOLEGA PAWEŁ SOLARZ

W poniedziałek 16 października 2017 roku w wieku 63 lat zmarł Paweł Solarz.

Był on znaczącą postacią w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym i wywarł ogromny wpływ na działalność Oddziału PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu.

Paweł urodził się, mieszkał i kształcił w Sosnowcu. Studiował Informację Naukowo – Techniczną na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego .Po ukończonych studiach w 1978 roku podjął pracę w przemyśle metalowym, a od 1984 roku w górnictwie – w kopalni ”Niwka –Modrzejów”. W 2000 roku został zawodowym przewodnikiem turystycznym, bo jego pasją były turystyka i krajoznawstwo.

Od chwili wstąpienia do PTTK w 1968 roku był nierozerwalnie związany z Oddziałem PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu. Jeszcze jako uczeń a potem student aktywnie włączył się do pracy na polu turystyki i krajoznawstwa. Pierwsze uprawnienia kadry programowej  uzyskał w 1974 roku – organizatora turystyki a w 1976 roku Przodownika Turystyki Górskiej GOT i Studenckiego Przewodnika Beskidzkiego. Dzięki temu stał się animatorem życia turystycznego na Wydziale Techniki UŚ, organizując rajdy wydziałowe. Później jako pracownik kopalni współorganizował i prowadził wycieczki zakładowe w ramach działalności koła PTTK.W 1983 roku założył Klub PTTK TRAKT przy Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i przez kilka kadencji był jego prezesem. Od 1986 roku rozpoczął działalność w Kole a później Klubie Przewodników Turystycznych w Sosnowcu, pełnił  w nim w latach 1995-2012 funkcję prezesa. Był też członkiem terenowego referatu weryfikacyjnego GOT i OTP oraz regionalnych odznak turystycznych.Od 1989 roku był członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Sosnowcu, od 1999 roku jego wiceprezesem ds. statutowych a w latach 2013- 2017 prezesem oddziału. W czasie pełnienia tych funkcji był odpowiedzialny za tworzenie programów działania oddziału na poszczególne lata. Był pomysłodawcą i organizatorem szeregu imprez krajoznawczych po całej Polsce. Był jednym z inicjatorów powstania Odznaki Krajoznawczej Miasta Sosnowca i współtworzył jej regulamin. Był współautorem publikacji” Sto lat krajoznawstwa i turystyki w Sosnowcu1910 – 2010”.                                                                                                                                            Paweł Solarz był przewodnikiem beskidzkim, sudeckim i terenowym ,przodownikiem turystyki górskiej i pieszej, pilotem wycieczek ,strażnikiem ochrony przyrody, instruktorem krajoznawstwa regionu i Polski, instruktorem przewodnictwa. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki” ,Odznaką „Przyjaciel Dziecka” oraz odznakami ZG PTTK: Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką ”Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży ”,Honorowy Przodownik TG, Zasłużony Przewodnik. Posiadał godność Honorowego Członka Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu oraz został wpisany do Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK Województwa Śląskiego.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

Paweł_foto

Polecamy

Dojazd

Adres i kontakt

Oddział PTTK w Sosnowcu

ul. Dęblińska 1
41-200 Sosnowiec

tel.: 32 266 23 61
tel./fax: 32 266 78 09

pttk.sosnowiec@op.pl
Skype: pttk.sosnowiec
Nr naszego konta bankowego:
BGŻ SOSNOWIEC 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Biuro czynne od wtorku do piątku w godz. 12:00 – 16:00 środa od 12:00 do 17:00