KLUB IKTISON

Harmonogram zebrań w 2016 roku

W  Y  K  A  Z

       zebrań  członków  PTTK  Integracyjnego  Klubu  Turystyki  i  Sportu  Osób  Niepełnosprawnych  w  2016r.

 

 

             I.   Zebrania  odbywać  się  będą  w  siedzibie  Oddziału PTTK  tj.  w  Sosnowcu   ul.  Dęblińska  1  /  I  piętro  /

                   w  drugie  piątki  miesiąca  wg. harmonogramu /  zebrania  Zarządu  i  Opłatek  odbędą  się  w  siedzibie  WTZ /

 

               1.  Piątek      -    15.01.2016r.  -   godz.  16.00  -   18.00  Zarząd

2.  Piątek      -    12.02.2016r.  -   godz.  16.00   -  18.00

3.  Piątek      -    11.03.2016r.  -   godz.  16.00   -  18.00

4.  Piątek      -    08.04.2016r.  -   godz.  16.00   -  18.00

5.  Piątek      -    13.05.2016r.  -   godz.  16.00   -  18.00

6.  Piątek      -    10.06.2016r.  -   godz.  16.00   -  18.00

7.  Wakacje  -       Lipiec     2016r.  -   wolne

8.  Wakacje  -       Sierpień  2016r.  -   wolne

9.  Piątek      -    09.09.2016r.  -  godz.   16.00  -  18.00

10.  Piątek      -    14.10.2016r.  -  godz.   16.00  -  18.00

11.  Piątek      -    18.11.2016r.  -  godz.  16.00   -  18.00   Zarząd   

12.  Piątek      -    16.12.2016r.  -  godz.  16.00   -  18.00  Opłatek

 

 

           XXIII  Rajd  Integracyjny  „POLESIE – 2016” chcemy zorganizować  w  dniach  od  26  do  29  maja 2016r.

Zarząd IKTISON

Skład Zarządu Klubu:

Prezes             Krzemiński Zbigniew,

Sekretarz        Picheta Zenon,

Skarbnik         Sygała Jerzy,

Członkowie Zarządu:

Biniek               Katarzyna,

Jasińska          Halina,

Sygała             Anna,

Kowalski        Robert.