KLUB IKTISON

Zarząd IKTISON

Skład Zarządu Klubu:

Prezes             Krzemiński Zbigniew,

Sekretarz        Picheta Zenon,

Skarbnik         Sygała Jerzy,

Członkowie Zarządu:

Biniek               Katarzyna,

Jasińska          Halina,

Sygała             Anna,

Kowalski        Robert.