MARZEC

Kulig II

Zapraszamy na kulig:

Wisła Czarne

w dniu 03.03.2018 r.

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 8.00

Przejazd trasą: Sosnowiec – Jaworze (krótki spacer po dawnym uzdrowisku [m.in. park zdrojowy, wzgórze Goruszka]) – Wisła (krótkie przejście piesze trasą: Wisła PKS – Skolnity [Wierch Skalnity] – Wisła Dziechcinka , ok 1,5h) – Wisła Czarne (kulig Doliną Białej Wisełki oraz zabawa taneczna przy muzyce góralskiej, poczęstunek i konkurs turystyczny z nagrodami) – Sosnowiec

Koszt wycieczki:

– 76 zł członkowie PTTK

– 81 zł pozostali uczestnicy

Uwaga!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do zimowej wędrówki górskiej!!!

Uwaga!!!W razie braku pokrywy śnieżnej kulig odbędzie się wozami konnymi!!

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

  • przewóz Uczestników
  • obsługę Pilota lub Przewodnika
  • organizację i przeprowadzenie kuligu wraz z poczęstunkiem
  • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Wycieczek, przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Sosnowcu, ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Ilość miejsc ograniczona!              

Niedziela Palmowa

Zapraszamy na wycieczkę:

Niedziela Palmowa

Jarmark Wielkanocny w bierkowickim skansenie

Muzeum Wsi Opolskiej

w dniu  25.03.2018 r.

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 8.30

Przejazd trasą: Sosnowiec – Opole

Udział w Jarmarku Wielkanocnym Muzeum Wsi Opolskiej (jest to impreza plenerowa w bierkowickim skansenie, która każdego roku przyciąga tłumy).

Udział w  nabożeństwie drogi krzyżowej z poświeceniem palm wielkanocnych.

Program imprezy promuje plastykę obrzędową związaną ze Świętami Wielkanocnymi. Prezentuje zespoły folklorystyczne, gawędziarzy oraz twórców i rzemieślników z terenu całej Opolszczyzny.

Prezentuje tradycyjne stoły wielkanocne,
Bogata jest oferta handlowa i gastronomiczna: stoiska handlowe z wyrobami ludowej twórczości artystycznej i rzemiosła oraz wyrobami kulinarnymi.

Na przestrzeni lat impreza uzyskała rangę wydarzenia kulturalnego o ponadregionalnym wymiarze.

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

Koszt wycieczki:

– 65 zł członkowie PTTK

– 70 zł pozostali uczestnicy

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

  • przewóz Uczestników, opłaty drogowe i parkingi
  • obsługę Przewodnika
  • ubezpieczenie NNW
  • Bilet wstępu do Muzeum Wsi Opolskiej

Dla chętnych zwiedzanie Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (w godzinach przed nabożeństwem). Cena biletu 8 zł.

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Wycieczek, przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Sosnowcu, ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00. 

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Ilość miejsc ograniczona!

Polecamy

Dojazd

Adres i kontakt

Oddział PTTK w Sosnowcu

ul. Dęblińska 1
41-200 Sosnowiec

tel.: 32 266 23 61
tel./fax: 32 266 78 09

pttk.sosnowiec@op.pl
Skype: pttk.sosnowiec
Nr naszego konta bankowego:
BGŻ SOSNOWIEC 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Biuro czynne od wtorku do piątku w godz. 12:00 – 16:00 środa od 12:00 do 17:00