Rajdy – Wycieczki

XXXVI RMZD

R E G U L A M I N

 

XXXVI RAJDU  MŁODZIEŻY ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

Beskid Żywiecki

12-13  października 2017 r.

 

 1. I.                    Organizator Rajdu:

 

Zarząd Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu.

 

 1. II.                  Cele Rajdu:
 • popularyzacja walorów turystyczno – krajoznawczych i historii najbliższego regionu (Beskidu Żywieckiego) i zachęcanie do ich systematycznego poznawania,
 • integracja młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia:

 • zachęcenie do większej aktywności fizycznej, która sprzyja kształtowaniu charakteru, wytrwałości, współdziałaniu w zespole i nawyku dbania o własne zdrowie, przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
 • wychowanie człowieka w każdym wieku poprzez poznania wielu form aktywnego wypoczynku, uczeniu się obcowania z naturą i współpracy w grupie rówieśniczej,
 • wspieranie współpracy między szkołami i organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi oraz środowiskiem lokalnym.
 • wspieranie nauczycieli w realizacji nauczania poszczególnych przedmiotów m.in. edukacji społecznej, historii , biologii, geografii, wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, edukacji dla bezpieczeństwa, etyki.
 • popularyzacja turystyki górskiej, zdobywanie punktów do: Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT), Odznaki Krajoznawczej Polski (OKP).

 

 1. III.               Trasy Rajdu 12.10.2017

 

A)      Węgierska Górka – Żabnica – Abramów – Stacja Turystyczna Słowianka – Suchy Groń – Przeł. Pawlusia – Hala Pawlusia – Schronisko PTTK na Rysiance

(około 6 h – bez postojów; 16.1 km; 1092 m ↑, 251 m ↓, GOT 22)

 

B)      Rajcza – Nickulina – Kręcichwosty – Hala Redykalna – Schronisko PTTK Hala Lipowska – Schronisko PTTK na Rysiance

(około 5 h – bez postojów; 13.2 km; 881 m ↑, 111 m ↓, GOT 21)

 

                    Trasa 13.10.2017

                        Schronisko PTTK na Rysiance – Schronisko PTTK Hala Lipowska –

                        Polana CukiernicaSchronisko PTTK na Hali Boraczej – Milówka

(około 4 h – bez postojów; 13.8 km; 124 m ↑, 929 m ↓, GOT 14)

 

 1. IV.                Zgłoszenia grup:

Zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego 70,- zł (opiekunowie uczestniczą bezpłatnie, jeden opiekun na 10 uczestników) przyjmuje organizator Rajdu : Oddział PTTK w Sosnowcu, ul. Dęblińska 1,w godzinach od 12.00 do 16.00 (wtorek, czwartek, piątek) i od 12.00 do 17.00 (środa) do dnia  26.09.2017 r.

tel. (32) 266-23-61

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: nocleg, ciepły posiłek na mecie,

znaczek   rajdowy, nagrody w konkursach i obsługę przewodnicką na trasie.

Na Rajd zgłaszają się grupy 10 osobowe z opiekunem. Listy uczestników

podpisane przez Dyrektora szkoły winny zawierać: pieczęć szkoły, numer polisy ubezpieczeniowej, imię i nazwiska uczestników  i opiekunów, numer PESEL. Drużyny przyjmowane będą w kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

 1. V.                  Przebieg rajdu:

Drużyny spotykają się z przewodnikiem w Katowicach o godzinie 7.00.

(odjazd pociągu 07:24). Pokonują wybraną trasę i docierają  do mety rajdu

(Schronisko PTTK na Rysiance). W ramach zakończenia przeprowadzone

zostaną konkurs wiedzy turystyczno- krajoznawczej oraz konkursy

zręcznościowe. Podsumowanie odbędzie się przy ognisku w dniu 12.10.2017r.

W dniu 13.10.2017 r. drużyny pokonują rasę górską do Milówki. Planowany

odjazd pociągu godz. 14:04 lub 15:22

Obowiązki uczestników:

Posiadania odpowiedniego do  turystyki ubrania i wyposażenia. Posiadanie dowodów tożsamości. Podporządkowanie się opiekunowi i organizatorom, przestrzeganie zasad ochrony przyrody, właściwe zachowanie się na trasie. Podczas imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów i korzystania z innych używek.

 

 1. VI.                Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, a interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez uczestników. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, niewłaściwego zachowania na trasie uczestnik lub drużyna mogą być dyskwalifikowani. Dyskwalifikacja pozbawia prawa do świadczeń. Nie zgłoszenie się drużyn, lub uczestników na rajdzie nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

 

 

Życzymy miłych wrażeń, słonecznej jesiennej pogody i wielu przeżyć estetycznych.

Do zobaczenia na trasie!!!

 

ORGANIZATORZY

Błatnia (Błotny)

Zapraszamy na wycieczkę:

Zdobywamy GOT: Beskid Śląski

Błatnia (Błotny – 917 m n.p.m.)

w dniu 04.11.2017 r.

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 7.00

Wyjazd  z Katowic (przystanek autobusowy Waleriana – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) o godz. 7.10

Przejście trasą: Wapiennica Górna  – Kopany – Wysokie – Przykra – Siodło Pod Przykrą – Błatnia (Błotny) – Wielka Cisowa – Mały Cisowy – Czupel – Łazek – Zebrzydka – Górki Wielkie

Długość trasy: 13 km

Punkty GOT: 17 pkt.

Czas przejścia (bez postojów): 4,5h

Trasa łatwa na charakterystyczny szczyt Beskidu Śląskiego, miejscami męczące podejścia,  na trasie m.in.: sztuczny zbiornik wodny Jezioro Wielka Łąka, schronisko PTTK na Błatniej (Błotnym), ciekawe widoki na Beskid Śląski i Pogórze Śląskie

Uwaga!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!!!

Koszt wycieczki:

- 49 zł członkowie PTTK

- 54 zł pozostali uczestnicy

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

 • przewóz Uczestników
 • obsługę Pilota lub Przewodnika
 • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą do dnia 31.10.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Bielsko – Biała

Zapraszamy na wycieczkę autokarową:

Z CYKLU „POZNAJEMY ŚLĄSK CIESZYŃSKI”

Śladem Bielskich Sukienników

w dniu 25.11.2017 r. (sobota)

            Bielsko – z uwagi na rozmach XIX-wiecznej zabudowy nazywane małym Wiedniem; a z uwagi na przemysł włókienniczy – Śląskim Manchesterem. Łączy się tu tradycja z nowoczesnością. Czy wiesz, że znajduje się tu średniowieczny, piastowski zamek? A z drugiej strony, że elektryczne tramwaje pojawiły się tu wcześniej niż w Wiedniu? Że przed II wojną światową burmistrzem miasta był Węgier? Że znajdują się tu aż dwie parafie ewangelickie i stoi tu jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra? Prócz tego znajduje się tu pomnik … Bolka i Lolka oraz jedyny poza Warszawą pomnik warszawskiej Syrenki. Chcesz wiedzieć więcej? – Zapraszamy na wycieczkę śladem bielskich sukienników, w bielską podróż przez wieki.

Wyjazd z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 7.00

Wyjazd  z Katowic (przystanek autobusowy Waleriana  – po zgłoszeniu przy zapisie na wycieczkę) o godz. 7.10

Przejazd do Bielska-Białej: Zamek Sułkowskich – zwiedzanie Muzeum Historycznego. Spacer po starówce. Rynek, konkatedra św. Mikołaja, Bielski Syjon i stary cmentarz ewangelicki – zwiedzanie. Czas wolny. Muzeum Włókiennictwa (Szlak Zabytków Techniki) – zwiedzanie. Spacer po wschodnich rubieżach Śląska: Teatr Polski, rzeka Biała, zabytkowy Dworzec Kolejowy.

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

Koszt wycieczki:

- 48 zł członkowie PTTK

- 53 zł pozostali uczestnicy

W ramach opłaty organizator zapewnia:

 • opiekę pilota-przewodnika
 • transport autokarem
 • ubezpieczenie NNW
 • bilety wstępu do muzeów

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą do dnia 21.11.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Czupel – zakończenie sezonu górskiego

Zapraszamy na Zakończenie sezonu górskiego:

Beskid Mały

Czupel (930 m n.p.m.)

w dniu 12.11.2017 r.

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 8.00

Wyjazd  z Mysłowic (przystanek autobusowy Mysłowice Kościół – po zgłoszeniu przy zapisie na wycieczkę) o godz. 8.10

Przejście trasą: Międzybrodzie Bialskie – Czupel – Magurka Wilkowicka (schr. PTTK) – Mikuszowice Krakowskie.

Długość trasy: 14 km

Punkty GOT: 19 pkt.

Czas przejścia (bez postojów): 4h

Trasa łatwa na najwyższy szczyt Beskidu Małego, należący do Korony Gór Polski. Z Międzybrodzia Bialskiego przejdziemy czerwonym i niebieskim szlakiem na Czupel, a następnie przejdziemy do schroniska górskiego PTTK na Magurce. W schronisku turystyczny poczęstunek i podsumowanie sezonu. Czerwonym szlakiem zejdziemy do Mikuszowic Krakowskich.

Uwaga!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!!!

Koszt wycieczki:

- 50 zł członkowie PTTK

- 55 zł pozostali uczestnicy

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

 • przewóz Uczestników
 • obsługę Pilota lub Przewodnika
 • poczęstunek turystyczny w schronisku
 • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą do dnia 08.11.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Kalwaria Zebrzydowska – Lanckorona – Wadowice

Zapraszamy na wycieczkę: 

Kalwaria Zebrzydowska – Lanckorona – Wadowice

w dniu 18.11.2017 r.

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 7.00

Wyjazd z Mysłowic (przystanek autobusowy Mysłowice Kościół – po zgłoszeniu przy zapisie na wycieczkę) o godz. 7.10

Przejazd trasą: Sosnowiec – Mysłowice Kalwaria Zebrzydowska (zwiedzanie miasta z listy „UNESCO” oraz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego wraz z alejkami i kapliczkami na terenie parku przy Sanktuarium, spacer pod dróżkach kalwaryjskich) – Brody (zwiedzanie Kościoła NMP zwanego Grobkiem, uważanego za najpiękniejszy obiekt kalwarii) – Lanckorona (zwiedzanie jednej z najpiękniejszych wsi Małopolski, spacer do XIV – wiecznych ruin zamku lanckorońckiego, czas wolny)  - Wadowice (zwiedzanie miasta w którym urodził się Jan Paweł II, m.in.: Bazyliki Ofiarowania NMP, gdzie Karol Wojtyła przyjął chrzest oraz święcenia kapłańskie,  kościoła wotywnego p.w. św. Piotra Apostoła, zwiedzanie z Przewodnikiem Domu Rodzinnego– Muzeum Karola Wojtyły, czas wolny – przerwa na kawę i kremówki) – Mysłowice – Sosnowiec

Koszt wycieczki:

- 48 zł członkowie PTTK

- 53 zł pozostali uczestnicy

UWAGA: bilety wstępu płatne dodatkowo: muzeum Karola Wojtyły 20złN, 15złU

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

 • przewóz Uczestników
 • obsługę Pilota lub Przewodnika
 • obsługę Przewodnika w muzeum „Zamek w Oświęcimiu”
 • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą, do dnia 14.11.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Oświęcim i Zator

Zapraszamy na wycieczkę:

Oświęcim – Zator

w dniu 17.12.2017 r.

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 8.00

Wyjazd z Mysłowic (przystanek autobusowy Mysłowice Kościół – po zgłoszeniu przy zapisie na wycieczkę) o godz. 8.10

Przejazd trasą: Sosnowiec – Mysłowice - Oświęcim (zwiedzanie miasta i zabytków Starego Miasta, udział w Świątecznym Jarmarku na rynku, czas wolny, zwiedzanie z Przewodnikiem muzeum „Zamek w Oświęcimiu” wraz z wieżą „piastowską”) – Zator (pobyt w Parku Św. Mikołaja i czas wolny) – Mysłowice – Sosnowiec

Koszt wycieczki:

- 48 zł członkowie PTTK

- 53 zł pozostali uczestnicy

UWAGA: bilety wstępu płatne dodatkowo: muzeum Zamek w Oświęcimiu (bilet grupowy ok 6zł), Park św. Mikołaja (ok 30zł N, dzieci do lat 3 – 1 zł – wg cennika z roku 2016!)

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

 • przewóz Uczestników
 • obsługę Pilota lub Przewodnika
 • obsługę Przewodnika w muzeum „Zamek w Oświęcimiu”
 • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą, do dnia 13.12.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Mała Fatra

Oddział PTTK w Sosnowcu zaprasza na wycieczkę:

Mała Fatra

(Veľký Rozsutec 1610 m n.p.m; Malý Rozsutec 1343 m n.p.m )

w dniach 15-17.09.2017 r. 

15.09.2017 r. o godz. 17.00  wyjazd  z Sosnowca  (przystanek autobusowy ul. Dęblińska, możliwość odebrania turystów z Katowic, przystanek ul.Waleriana, po uzgodnieniu w biurze)

Przejazd i  zakwaterowanie w miejscowości Štefanová.

16.09.2017  Przejście trasą: Biely Potok - wąwozy skalne Jánošíkové diery – Horne diery – Sedlo Medzirozsutce - Veľký Rozsutec – Medziholie – Štefanová. 

Czas przejścia: około 6 h (bez odpoczynku) 1064 m 989 m ↓  GOT 22punkty

17.09.2017 r. Przejście trasą:  Štefanová - Pod Tanečnicou –  Sedlo Medzirozsutce - Malý Rozsutec – Sedlo Medzirozsutce –   Horne diery – Štefanová.

Czas przejścia: około 4 h (bez odpoczynku) 745 m  745 m  ↓  GOT 17 punktów.

Powrót do Sosnowca

UWAGA!!! Trasy o średnim stopniu trudności, liczne miejsca eksponowane oraz ułatwienia typu: drabinki, łańcuchy oraz podesty. Należy zabrać obuwie oraz ubrania odpowiednie do wycieczki górskiej!!!

Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości!!!

Wyżywienie we własnym zakresie!!!

Wielki Rozsutec wznosi się w północno-wschodniej części Małej Fatry.  Mały Rozsutec leży w północno-wschodniej części wspomnianej grupy górskiej. Wejście na Mały Rozsutec i zejście z Wielkiego Rozsutca są trudne technicznie, strome skalne fragmenty szlaków, ubezpieczone są łańcuchami. Diery to fantastyczne wąwozy skalne znajdujące się na terenie Narodowego Rezerwatu Przyrody w Małej Fatrze Krywańskiej. Znajdują się w pobliżu miasteczka Tercjowa. Terchova jest legendarnie związana z postacią Janosika, więc Dolne i Nowe Diery nazwano jego imieniem (Jánošíkové diery). Diery tworzą trzy wąwozy, które są ze sobą połączone. Trzecią częścią są Górne Diery, doprowadzające do polany między Rozsutcami. Górne Diery to najdłuższy i najtrudniejszy wąwóz z całego zespołu Dier. Znajdują się one między Wielkim i Małym Rozsutcem. Charakteryzuje się on bogatymi formami skalnymi, wodospadami i różnorodną roślinnością. Wiele kładek, drabinek i łańcuchów umożliwia pokonanie szlaku.

Koszt wycieczki:

- 130 zł  + 25 Euro (płatne w autokarze) członkowie PTTK

- 140 zł + 25 Euro (płatne w autokarze)  pozostali uczestnicy

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach wycieczki organizator zapewnia: ubezpieczenie NNW, obsługę przewodnicką, transport autokarem , noclegi

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą do dnia 25.08.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Rajd Kadry Programowej

ODDZIAŁ PTTK  W SOSNOWCU ZAPRASZA NA

XIV RAJD KADRY PROGRAMOWEJ

SUDETY_2017

MASYW  ŚNIEŻNIKA  

w dniach 20 – 22.10.2017r.

PROGRAM RAJDU:

I DZIEŃ: 20.10.17

Wyjazd z Sosnowca(przystanek autobusowy ul. Dęblińska) o godz. 1630

Wyjazd z Katowic (przystanek autobusowy Waleriana) o godz. 1640

Przejazd do Międzygórza, zakwaterowanie, nocleg.

II DZIEŃ: 21.10.17

Śniadanie, wyjazd do Kletna.

10:00 – zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej

Przejście górskie na trasie: Jaskinia Niedźwiedzia – Rozdroże pod Żmijowcem – Schronisko na Śnieżniku – Śnieżnik – Schronisko na Śnieżniku – Rozdroże pod Żmijowcem – Przełęcz pod Jaworową Kopą –  Czarna Góra – Przełęcz pod Jaworową Kopą – Rozdroże pod Lesieńcem – Międzygórze

Razem: 17,2 km, 24 pkt GOT

Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, trasę można będzie skrócić.

Obiadokolacja, biesiada,  nocleg.

III DZIEŃ: 22.10.17

Śniadanie, wykwaterowanie i wyjście na wycieczkę górską:

Międzygórze – Jaworek Górny – Dzikie Zbocze – Przełęcz pod Puchaczem – Trójmorski Wierch – Jasień – Opacz – Międzylesie

Razem: Około 22,6 km, 30 pkt GOT

Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, trasę można będzie skrócić.

 

Uwaga!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!!!

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

Osoby, które nie pójdą w góry, mogą korzystać z atrakcji turystycznych Międzygórza:

Ogród Bajek: Niewielki ogród malowniczo położony na stromym zboczu Lesieńca.  Zgromadzone tu liczne okazy ozdobnych roślin ogrodowych oraz typowo górskich są tłem dla wykonanych w większości z korzeni i konarów drzew, a także kamieni oryginalnych motywów baśniowych tj. figurek, totemów, domków, altanek i innych. Od maja 2009 r. wytyczono dla dzieci „Szlak Krasnala” tj. od pętli PKS w Międzygórzu do Ogrodu Bajek w kolorach czerwonym i żółtym.

Wodospad Wilczki

Największy i najwyższy wodospad w Masywie Śnieżnika, drugi co do wysokości w Sudetach. Powstał na linii uskoku tektonicznego, skąd rzeka Wilczka spada z 22 m do kotła i dalej płynie wąskim wąwozem zwanym kanionem amerykańskim, którego pionowe skały osiągają nawet 25 m. Teren rezerwatu przystosowany jest do zwiedzania. Nad wodospadem znajduje się mostek, a wokół niego wyznaczono ścieżki oraz schodki prowadzące do tarasów widokowych, tak by można było oglądać wodospad i wąwóz z każdej strony.

Sanktuarium Maria Śnieżna

Igliczna od dawna stanowi cel wycieczek i pielgrzymek. Szczyt Iglicznej jest doskonałym punktem widokowym na Ziemię Kłodzką i otaczające ją pasma górskie. Z Międzygórza na Igliczną prowadzi szlak zielony, żółty oraz czerwony.

Cena rajdu : 270,00 zł dla członków PTTK

                      280,00 zł dla pozostałych uczestników

bilety wstępu do Jaskini  płatne we własnym zakresie 1. bilet normalny  23,00 zł
2. bilet ulgowy     17,00 zł

Bilety ulgowe przysługują:
Dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom do 26l., osobom niepełnosprawnym ze stopniem
znacznym wraz z opiekunem. Dzieci do 3 lat wstęp bezpłatny.

W ramach opłaty organizator zapewnia:

 • 2 noclegi;
 • wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiadokolacja,
 • opiekę pilota-przewodnika
 • transport autokarem
 • ubezpieczenie NW i KL uczestników

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą do dnia 8.09.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Leskowiec

Zapraszamy na wycieczkę:

Zdobywamy GOT: Beskid Mały

Leskowiec (918 m n.p.m.)

w dniu 29.10.2017 r.

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 7.00

Wyjazd  z Mysłowic (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) o godz. 7.10

Przejście trasą: Rzyki-Jagódki – Przeł.W. Midowicza – Leskowiec – Przeł.W. Midowicza – Groń JP II – Przeł. Pod Gancarzem – Gancarz – Czuba – Przeł. Sosina – Susfatowa Góra – Wapienica – Czuby – Pańska Góra – Andrychów

Długość trasy: 16 km

Punkty GOT: 24 pkt.

Czas przejścia (bez postojów): 5,5h

Trasa łatwa na charakterystyczny szczyt Beskidu Małego, miejscami męczące podejścia,  na trasie m.in.: schronisko PTTK „Pod Leskowcem”, liczne pamiątki związane z osobą Karola Wojtyły, ciekawe miejsca widokowe z panoramami na Beskid Śląski, Beskid Mały i Beskid Żywiecki.

Uwaga!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!!!

Koszt wycieczki:

- 48 zł członkowie PTTK

- 53 zł pozostali uczestnicy

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

 • przewóz Uczestników
 • obsługę Pilota lub Przewodnika
 • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą do dnia 25.10.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Góry Wsetyńskie

Zapraszamy na wycieczkę:

Góry Wsetyńskie/ Vsetínské vrchy

    Wysoka/ Vysoká(1024 m n.p.m.)

w dniu 14.10.2017 r.

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 6.30

Wyjazd z Katowic (przystanek autobusowy Zawodzie Waleriana) o godz. 6.40

Przejście trasą: Soláň - Kotlová - Benešky - Vysoká – Przeł. Bumbalka

Długość trasy: 15 km

Czas przejścia (bez postojów): 5,5h

Trasa łatwa. Góry Wsetyńskie to wschodnia część Gór Hostyńsko-Wsetyńskich, granicząca na północy z Beskidem Śląsko-Morawskim, na południu zaś z Jawornikami. Wycieczkę rozpoczniemy pod szczytem Soláň (861 m), a zakończymy na Przełęczy Bumbalka, przy granicy słowacko-czeskiej. Wzgórze Soláň, zwane jest również “wzgórzem artystów”, którzy gromadzili się w dzisiejszym schronisku Čarťáck, tworząc swoje wybitne dzieła. Tam też były rozgrywane sceny do filmów  ”Dziewczyna z Beskidów”, “Portas”. Na uwagę zasługują wałaskie rzeżby oraz wybudowana w 2006 r. dzwonnica.

Uwaga!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!!!

Uwaga!!!Ze względu na konieczność przekroczenia granicy państwowej, każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości

Koszt wycieczki:

- 68 zł członkowie PTTK

- 73 zł pozostali uczestnicy

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

 • przewóz Uczestników
 • obsługę Pilota lub Przewodnika
 • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą do dnia 10.10.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990