MAJ

Travný i Bílý Kříž

Zapraszamy na wycieczkę:

Moravskoslezské Beskydy (Beskid Morawsko – Śląski)

Travný (1203 m n.p.m.) i Bílý Kříž (905 m n.p.m.)

w dniu 27.05.2017 r.

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 6.30

Wyjazd z Katowic (przystanek autobusowy Zawodzie Waleriana) o godz. 6.40

Przejście trasą: Pražmo – Obora – Travný – Visalaje – Ježanky – Bílý Kříž (chata Sulov) – Morávka U Bebkú

Długość trasy: 19 km

Czas przejścia (bez postojów): 6h

Trasa o średnim stopniu trudności na jeden z najwyższych szczytów  Beskidu Morawsko – Śląskiego, trasa długa, miejscami trudne podejścia, na trasie hotel górski Sulov, ze szczytów ciekawe widoki na zbiornik wodny Morávka, Beskid Morawsko – Śląski oraz Beskid Śląski

Uwaga!!!

Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!!!

Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości!!!

Koszt wycieczki:

- 63 zł członkowie PTTK

- 68 zł pozostali uczestnicy

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

 • przewóz Uczestników
 • obsługę Pilota lub Przewodnika
 • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz w wpłatą do dnia 23.05.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

XV Krynicki Rajd Jana Kiepury – Beskid Sądecki

XV Krynicki Rajd Jana Kiepury – Beskid Sądecki

(Regulamin – Warunki uczestnictwa)

 1. I.                   Organizatorzy  Rajdu:

-          Fundacja im. Jana Kiepury w Sosnowcu,

-          Oddział PTTK w Sosnowcu.

-          Urząd Miejski w Sosnowcu,

-          Miejski Klub im. Jana Kiepury.

 1. II.                Cele  Rajdu:

-          upowszechnianie wśród młodzieży wielkiego talentu słynnego tenora,

-          poznanie przez uczestników Jego związków z Krynicą, udział w wokalnej i poetyckiej części rajdu,

-          szerzenie wiedzy w dziedzinach ochrony środowiska, tradycji, zabytków itp.

III.       Termin  i   miejsce  Rajdu:

28 – 30 maja 2017 roku, Beskid Sądecki, Krynica, Nowy Sącz,

IV.       Koszt wpisowego i uczestnictwa: 160 zł od osoby.

 1. V.                Trasa  Rajdu:

I dzień krajoznawczy: przejazd uczestników z uzgodnionych miejsc na trasie: Sosnowiec – Krynica, (Osada Czorsztyn w Kluszkowcach – Jaworki, Wąwóz Homole (fakultatywnie) – Stary Sącz – Krynica), zwiedzanie uzdrowiska,

II dzień turystyczny: trasy piesza:  Krynica – Jaworzyna Krynicka (1114 mnpm -fakultatywnie) – Góra Parkowa – Park Zdrojowy – Krynica, część artystyczna (godz. 16.oo, Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego),

III dzień: przemarsz uczestników Rajdu deptakiem krynickim, złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem i medalionem z popiersiem Jana Kiepury przy deptaku (9,30 – 10.30), przejazd uczestników na trasie: Krynica – Nowy Sącz – Miasteczko Galicyjskie, Skansen (fakultatywnie) – Sosnowiec.

 1. VI.             Warunki uczestnictwa:

-          pisemne zgłoszenie z podaniem nazwiska, imienia, daty urodzenia, adresu zamieszkania – w przypadku grup szkolnych z podpisem Dyrektora oraz podaniem opiekuna grupy,

-          dokonanie wpłaty w Fundacji im. Jana Kiepury w Sosnowcu (opiekunowie są zwolnieni z opłat),

-          wyposażenie uczestników w sprzęt turystyczny umożliwiający przebycie trasy górskiej,

-          wyposażenie drużyn w apteczkę.

 1. VII.          Świadczenia w ramach opłaty:

-          przewóz uczestników zgodnie z programem Rajdu,

-          dwa noclegi w DW Tryumfy,

-          obiadokolacja w I dniu, śniadanie i obiadokolacja w II dniu, śniadanie w III dniu,

-          opieka przewodnicka w czasie trwania imprezy,

-          rajdowy znaczek okolicznościowy,

-          punkty OTP i GOT,

-          ubezpieczenie.

 1. VIII.       Uwagi organizatorów:

-          w miejscu noclegu obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej i kulturalne zachowanie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom oraz przez uczestników,

-          uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody,

-          uczestnicy którzy nie zgłoszą się na Rajd lub go nie ukończą  nie otrzymają zwrotu wpisowego,

-          niewłaściwe zachowanie się uczestników w czasie trwania Rajdu może być podstawą do wykluczenia z imprezy z powiadomieniem jednostki zgłaszającej,

-          uczestnicy Rajdu powinni znać zapisy niniejszego Regulaminu i przestrzegać go,

-          Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, a interpretacja Regulaminu należy do organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do jego interpretacji oraz  ewentualnych zmian.

 1. IX.             Uwagi końcowe:

Ilość miejsc w Rajdzie jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatami.

 

Impreza jest współfinansowana z grantu Gminy Sosnowiec.

 

Z A P R A S Z A M Y  !

Morawy

Zapraszamy

na wycieczkę krajoznawczą:

CZESKIE MORAWY

w dniach 20 – 21.05.2017 r.

Program wycieczki:

I DZIEŃ

Wyjazd:   godz. 600      Sosnowiec ul. Dęblińska

Przejazd do Lednic – zwiedzanie  neogotyckiego pałacu i parku Lichtensteinów

Valtice – zwiedzanie barokowego pałacu Lichtensteinów (wpisane na listę UNESCO).

Mikulov – zwiedzanie zabytkowego miasta-rezerwatu miejskiego (rynek, ratusz z 1606r., kościół św. Anny XVIII w., zamek Dietrichsteinów z zewnątrz).

Przejazd do Hodonina, zakwaterowanie w hotelu „Krystal”, obiadokolacja.

II DZIEŃ

Hodonin – śniadanie w hotelu.

Buchlovice -  zwiedzenie zabytkowego zespołu barokowego pałacu i parku

Buchlov – zwiedzanie zamku gotyckiego

Velehrad – największe sanktuarium w Republice Czeskiej, zwiedzanie bazyliki.

Powrót do Sosnowca ok. godz. 2000.

Koszt wycieczki :   170,00 zł   członkowie oddziału PTTK

180,00 zł    pozostali uczestnicy

+1270 koron czeskich

1080 koron osoby powyżej 65 roku

W ramach odpłatności uczestnicy otrzymują:

- przewóz autokarem

- nocleg (pokoje 2-,3-osobowe) w Hodoninie

- wyżywienie: obiadokolacja i śniadanie

- bilety wstępu do wskazanych obiektów

- obsługę przewodnicką na trasie

- ubezpieczenie NNW

Zapisy wraz z wpłatą na wycieczkę do 11.IV.2017r. przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Cieszyn część 1

Zapraszamy na wycieczkę:

Śladem Cieszyńskiego Tramwaju (część 1)

w dniu 13.05.2017 r.

Wyjazd  z Sosnowca o godz. 7.00

Przejazd trasą: Sosnowiec – Kocobędz (zwiedzanie archeoparku Podobora Cieszyńska) – Cieszyn (zwiedzanie miasta, m.in. wzgórze zamkowe, Muzeum Drukarstwa, Muzeum Protestantyzmu,  Studnia Trzech Braci, Cieszyńska Wenecja, cieszyńskie kościoły i zabytkowe kamienice, czas wolny) – Sosnowiec

Powrót do Sosnowca: ok. godz. 19.00

Koszt wycieczki:

- 53 zł członkowie Oddziału PTTK

- 58 zł pozostali uczestnicy

UWAGA: bilety wstępu płatne dodatkowo: Muzeum Drukarstwa – 20 zł; Wieża Piastowska na wzgórzu zamkowym – 3zł U, 6zł N; Archeopark – 50 koron czeskich U, 90 koron czeskich N

UWAGA: Ze względu na konieczność przekroczenia granicy państwowej, każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

 • przewóz Uczestników
 • obsługę Pilota lub Przewodnika
 • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę do dnia 09.05.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Mogielica

Zdobywamy odznakę „Beskidzkie Wyspy”

za przejście Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego.

      Etap 3 – Mogielica (1171 m n.p.m.)

w dniu 07.05.2017 r.

Wyjazd  z Sosnowca o godz. 6.30

Przejście trasą: Słopnice Królewskie – Mogielica – Jurków

Długość trasy: 10 km

Czas przejścia (bez postojów):  4h.

Punkty GOT: 15 pkt.

Powrót do Sosnowca ok. godz. 18.30

Zapraszamy na wycieczkę w Beskid Wyspowy. Z miejscowości Słopnice Królewskie żółtym szlakiem wejdziemy na Mogielicę, a następnie niebieskim szlakiem zejdziemy do Jurkowa. Mogielica jest szczytem z Korony Gór Polski.

Uwaga!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!!!

Koszt wycieczki:

- 65 zł członkowie Oddziału PTTK

- 70 zł pozostali uczestnicy

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

 • przewóz Uczestników
 • obsługę Pilota lub Przewodnika
 • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę do dnia 04.05.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990