PAŹDZIERNIK

XXXVI RMZD

R E G U L A M I N

 

XXXVI RAJDU  MŁODZIEŻY ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

Beskid Żywiecki

12-13  października 2017 r.

 

 1. I.                    Organizator Rajdu:

 

Zarząd Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu.

 

 1. II.                  Cele Rajdu:
 • popularyzacja walorów turystyczno – krajoznawczych i historii najbliższego regionu (Beskidu Żywieckiego) i zachęcanie do ich systematycznego poznawania,
 • integracja młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia:

 • zachęcenie do większej aktywności fizycznej, która sprzyja kształtowaniu charakteru, wytrwałości, współdziałaniu w zespole i nawyku dbania o własne zdrowie, przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
 • wychowanie człowieka w każdym wieku poprzez poznania wielu form aktywnego wypoczynku, uczeniu się obcowania z naturą i współpracy w grupie rówieśniczej,
 • wspieranie współpracy między szkołami i organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi oraz środowiskiem lokalnym.
 • wspieranie nauczycieli w realizacji nauczania poszczególnych przedmiotów m.in. edukacji społecznej, historii , biologii, geografii, wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, edukacji dla bezpieczeństwa, etyki.
 • popularyzacja turystyki górskiej, zdobywanie punktów do: Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT), Odznaki Krajoznawczej Polski (OKP).

 

 1. III.               Trasy Rajdu 12.10.2017

 

A)      Węgierska Górka – Żabnica – Abramów – Stacja Turystyczna Słowianka – Suchy Groń – Przeł. Pawlusia – Hala Pawlusia – Schronisko PTTK na Rysiance

(około 6 h – bez postojów; 16.1 km; 1092 m ↑, 251 m ↓, GOT 22)

 

B)      Rajcza – Nickulina – Kręcichwosty – Hala Redykalna – Schronisko PTTK Hala Lipowska – Schronisko PTTK na Rysiance

(około 5 h – bez postojów; 13.2 km; 881 m ↑, 111 m ↓, GOT 21)

 

                    Trasa 13.10.2017

                        Schronisko PTTK na Rysiance – Schronisko PTTK Hala Lipowska –

                        Polana CukiernicaSchronisko PTTK na Hali Boraczej – Milówka

(około 4 h – bez postojów; 13.8 km; 124 m ↑, 929 m ↓, GOT 14)

 

 1. IV.                Zgłoszenia grup:

Zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego 70,- zł (opiekunowie uczestniczą bezpłatnie, jeden opiekun na 10 uczestników) przyjmuje organizator Rajdu : Oddział PTTK w Sosnowcu, ul. Dęblińska 1,w godzinach od 12.00 do 16.00 (wtorek, czwartek, piątek) i od 12.00 do 17.00 (środa) do dnia  26.09.2017 r.

tel. (32) 266-23-61

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: nocleg, ciepły posiłek na mecie,

znaczek   rajdowy, nagrody w konkursach i obsługę przewodnicką na trasie.

Na Rajd zgłaszają się grupy 10 osobowe z opiekunem. Listy uczestników

podpisane przez Dyrektora szkoły winny zawierać: pieczęć szkoły, numer polisy ubezpieczeniowej, imię i nazwiska uczestników  i opiekunów, numer PESEL. Drużyny przyjmowane będą w kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

 1. V.                  Przebieg rajdu:

Drużyny spotykają się z przewodnikiem w Katowicach o godzinie 7.00.

(odjazd pociągu 07:24). Pokonują wybraną trasę i docierają  do mety rajdu

(Schronisko PTTK na Rysiance). W ramach zakończenia przeprowadzone

zostaną konkurs wiedzy turystyczno- krajoznawczej oraz konkursy

zręcznościowe. Podsumowanie odbędzie się przy ognisku w dniu 12.10.2017r.

W dniu 13.10.2017 r. drużyny pokonują rasę górską do Milówki. Planowany

odjazd pociągu godz. 14:04 lub 15:22

Obowiązki uczestników:

Posiadania odpowiedniego do  turystyki ubrania i wyposażenia. Posiadanie dowodów tożsamości. Podporządkowanie się opiekunowi i organizatorom, przestrzeganie zasad ochrony przyrody, właściwe zachowanie się na trasie. Podczas imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów i korzystania z innych używek.

 

 1. VI.                Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, a interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez uczestników. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, niewłaściwego zachowania na trasie uczestnik lub drużyna mogą być dyskwalifikowani. Dyskwalifikacja pozbawia prawa do świadczeń. Nie zgłoszenie się drużyn, lub uczestników na rajdzie nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

 

 

Życzymy miłych wrażeń, słonecznej jesiennej pogody i wielu przeżyć estetycznych.

Do zobaczenia na trasie!!!

 

ORGANIZATORZY

Rajd Kadry Programowej

ODDZIAŁ PTTK  W SOSNOWCU ZAPRASZA NA

XIV RAJD KADRY PROGRAMOWEJ

SUDETY_2017

MASYW  ŚNIEŻNIKA  

w dniach 20 – 22.10.2017r.

PROGRAM RAJDU:

I DZIEŃ: 20.10.17

Wyjazd z Sosnowca(przystanek autobusowy ul. Dęblińska) o godz. 1630

Wyjazd z Katowic (przystanek autobusowy Waleriana) o godz. 1640

Przejazd do Międzygórza, zakwaterowanie, nocleg.

II DZIEŃ: 21.10.17

Śniadanie, wyjazd do Kletna.

10:00 – zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej

Przejście górskie na trasie: Jaskinia Niedźwiedzia – Rozdroże pod Żmijowcem – Schronisko na Śnieżniku – Śnieżnik – Schronisko na Śnieżniku – Rozdroże pod Żmijowcem – Przełęcz pod Jaworową Kopą –  Czarna Góra – Przełęcz pod Jaworową Kopą – Rozdroże pod Lesieńcem – Międzygórze

Razem: 17,2 km, 24 pkt GOT

Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, trasę można będzie skrócić.

Obiadokolacja, biesiada,  nocleg.

III DZIEŃ: 22.10.17

Śniadanie, wykwaterowanie i wyjście na wycieczkę górską:

Międzygórze – Jaworek Górny – Dzikie Zbocze – Przełęcz pod Puchaczem – Trójmorski Wierch – Jasień – Opacz – Międzylesie

Razem: Około 22,6 km, 30 pkt GOT

Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, trasę można będzie skrócić.

 

Uwaga!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!!!

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

Osoby, które nie pójdą w góry, mogą korzystać z atrakcji turystycznych Międzygórza:

Ogród Bajek: Niewielki ogród malowniczo położony na stromym zboczu Lesieńca.  Zgromadzone tu liczne okazy ozdobnych roślin ogrodowych oraz typowo górskich są tłem dla wykonanych w większości z korzeni i konarów drzew, a także kamieni oryginalnych motywów baśniowych tj. figurek, totemów, domków, altanek i innych. Od maja 2009 r. wytyczono dla dzieci „Szlak Krasnala” tj. od pętli PKS w Międzygórzu do Ogrodu Bajek w kolorach czerwonym i żółtym.

Wodospad Wilczki

Największy i najwyższy wodospad w Masywie Śnieżnika, drugi co do wysokości w Sudetach. Powstał na linii uskoku tektonicznego, skąd rzeka Wilczka spada z 22 m do kotła i dalej płynie wąskim wąwozem zwanym kanionem amerykańskim, którego pionowe skały osiągają nawet 25 m. Teren rezerwatu przystosowany jest do zwiedzania. Nad wodospadem znajduje się mostek, a wokół niego wyznaczono ścieżki oraz schodki prowadzące do tarasów widokowych, tak by można było oglądać wodospad i wąwóz z każdej strony.

Sanktuarium Maria Śnieżna

Igliczna od dawna stanowi cel wycieczek i pielgrzymek. Szczyt Iglicznej jest doskonałym punktem widokowym na Ziemię Kłodzką i otaczające ją pasma górskie. Z Międzygórza na Igliczną prowadzi szlak zielony, żółty oraz czerwony.

Cena rajdu : 270,00 zł dla członków PTTK

                      280,00 zł dla pozostałych uczestników

bilety wstępu do Jaskini  płatne we własnym zakresie 1. bilet normalny  23,00 zł
2. bilet ulgowy     17,00 zł

Bilety ulgowe przysługują:
Dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom do 26l., osobom niepełnosprawnym ze stopniem
znacznym wraz z opiekunem. Dzieci do 3 lat wstęp bezpłatny.

W ramach opłaty organizator zapewnia:

 • 2 noclegi;
 • wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiadokolacja,
 • opiekę pilota-przewodnika
 • transport autokarem
 • ubezpieczenie NW i KL uczestników

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą do dnia 8.09.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Leskowiec

Zapraszamy na wycieczkę:

Zdobywamy GOT: Beskid Mały

Leskowiec (918 m n.p.m.)

w dniu 29.10.2017 r.

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 7.00

Wyjazd  z Mysłowic (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) o godz. 7.10

Przejście trasą: Rzyki-Jagódki – Przeł.W. Midowicza – Leskowiec – Przeł.W. Midowicza – Groń JP II – Przeł. Pod Gancarzem – Gancarz – Czuba – Przeł. Sosina – Susfatowa Góra – Wapienica – Czuby – Pańska Góra – Andrychów

Długość trasy: 16 km

Punkty GOT: 24 pkt.

Czas przejścia (bez postojów): 5,5h

Trasa łatwa na charakterystyczny szczyt Beskidu Małego, miejscami męczące podejścia,  na trasie m.in.: schronisko PTTK „Pod Leskowcem”, liczne pamiątki związane z osobą Karola Wojtyły, ciekawe miejsca widokowe z panoramami na Beskid Śląski, Beskid Mały i Beskid Żywiecki.

Uwaga!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!!!

Koszt wycieczki:

- 48 zł członkowie PTTK

- 53 zł pozostali uczestnicy

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

 • przewóz Uczestników
 • obsługę Pilota lub Przewodnika
 • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą do dnia 25.10.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Góry Wsetyńskie

Zapraszamy na wycieczkę:

Góry Wsetyńskie/ Vsetínské vrchy

    Wysoka/ Vysoká(1024 m n.p.m.)

w dniu 14.10.2017 r.

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 6.30

Wyjazd z Katowic (przystanek autobusowy Zawodzie Waleriana) o godz. 6.40

Przejście trasą: Soláň - Kotlová - Benešky - Vysoká – Przeł. Bumbalka

Długość trasy: 15 km

Czas przejścia (bez postojów): 5,5h

Trasa łatwa. Góry Wsetyńskie to wschodnia część Gór Hostyńsko-Wsetyńskich, granicząca na północy z Beskidem Śląsko-Morawskim, na południu zaś z Jawornikami. Wycieczkę rozpoczniemy pod szczytem Soláň (861 m), a zakończymy na Przełęczy Bumbalka, przy granicy słowacko-czeskiej. Wzgórze Soláň, zwane jest również “wzgórzem artystów”, którzy gromadzili się w dzisiejszym schronisku Čarťáck, tworząc swoje wybitne dzieła. Tam też były rozgrywane sceny do filmów  ”Dziewczyna z Beskidów”, “Portas”. Na uwagę zasługują wałaskie rzeżby oraz wybudowana w 2006 r. dzwonnica.

Uwaga!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!!!

Uwaga!!!Ze względu na konieczność przekroczenia granicy państwowej, każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości

Koszt wycieczki:

- 68 zł członkowie PTTK

- 73 zł pozostali uczestnicy

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

 • przewóz Uczestników
 • obsługę Pilota lub Przewodnika
 • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą do dnia 10.10.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Wielka Racza

Zapraszamy na wycieczkę:

Beskid Żywiecki/ Kysucké Beskydy

    Wielka Racza / Velká Rača (1236 m n.p.m.)

w dniu 01.10.2017 r.

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 6.30

Wyjazd z Katowic (przystanek autobusowy Zawodzie Waleriana) o godz. 6.40

Przejście trasą: Oščadnica – Kykula – Kalinový vrch – Velká Rača – Oščadnica

Długość trasy: 19 km

Czas przejścia (bez postojów): 5,5h

Trasa o umiarkowanym stopniu trudności na najwyższy szczyt Beskidu Kysuckiego i jeden z najpopularniejszych szczytów Beskidu Żywieckiego, miejscami wymagające podejścia, na trasie m.in. wieża widokowa na Wielkiej Raczy, stanowiska ogniowe z czasów II W. Św., jeden z największych ośrodków narciarskich na Słowacji, Słowackie oraz Polskie schroniska,  ze szlaków ciekawe widoki na Małą Fatrę, Beskid Żywiecki oraz Beskid Śląski

Uwaga!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!!!

Koszt wycieczki:

- 66 zł członkowie Oddziału PTTK

- 71 zł pozostali uczestnicy

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

 • przewóz Uczestników
 • obsługę Pilota lub Przewodnika
 • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą do dnia 27.09.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Barania Góra

Zapraszamy na wycieczkę:

Zdobywamy GOT : Beskid Śląski

Barania Góra (1220 m n.p.m.)

w dniu 07.10.2017 r.

Wyjazd  z Sosnowca o godz. 7.00

Wyjazd z Katowic (przystanek autobusowy Zawodzie Waleriana) o godz. 7.10

Przejście trasą: Przeł. Kubalonka – Przeł. Szarcula – Stecówka – Schronisko PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą – Wierch Równiański – Barania Góra – Wisła Czarne (Dol. Białej Wisełki)

Powrót do Sosnowca ok. godz. 19.00

Punkty GOT: 21 pkt.

Trasa o średnim stopniu trudności,  na widokowy szczyt Beskidu Śląskiego, czas przejścia (bez postojów) 6 h, na trasie m.in.: skała  „Dorkowa Skała”, schroniska na Stecówce i  na Przysłopie pod Baranią Górą, wieża widokowa na Baraniej Górze z widokami na Beskid Śląski, Beskid Morawsko – Śląski i Beskid Żywiecki

Uwaga!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!!!

Koszt wycieczki:

- 48 zł członkowie Oddziału PTTK

- 53 zł pozostali uczestnicy

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

 • przewóz Uczestników
 • obsługę Pilota lub Przewodnika
 • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą do dnia 03.10.2017 r., przyjmuje biuro Oddziału ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990