Historia

Oddział PTTK w Sosnowcu został wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Śląskiego pod numerem 0756.

Oddział PTTK w Sosnowcu posiada certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej M217216 ważna do 17.09.2012 r. wykupiona od Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA S.A.

 

 

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest spadkobiercą Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – powstałego w Sosnowcu w 1910 r., i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, utworzonego w Zagłębiu Dąbrowskim z siedzibą w Sosnowcu w roku 1930. Oddział PTTK w Sosnowcu w dalszym ciągu pozostaje kontynuatorem zaszczytnych idei popularyzowania krajoznawstwa i turystyki wśród społeczeństwa.

Przez całe dziesiątki lat, Towarzystwo nasze tworzyło i kierowało działaniami licznych sekcji i komisji, począwszy od Koła Piechurów z roku 1883, aż po dzień dzisiejszy.
W omawianych latach działało i działa nadal wiele kół i klubów. Niektóre z nich to:

  • Klub Przewodników Turystycznych,
  • Klub Seniora Turystyki,
  • Integracyjny Klub Turystyki i Sportu Osób Niepełnosprawnych,
  • Komisja Historii i Tradycji
  • Koła Turystyki Szkolnej i Zakładowej,
  • Komisja Turystyki Górskiej,
  • Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT)
  • Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej (OTP)
  • Terenowy Referat Weryfikacyjny Krajoznawczej Odznaki Miasta Sosnowca (KOMS)

 

ZMARŁ NASZ DROGI KOLEGA TYTUS SZLOMPEK

 W poniedziałek 29 lipca 2013 roku w wieku 80 lat zmarł Tytus Szlompek.

Był wybitną postacią w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym. Z zawodu był inżynierem, lecz jego pasją były turystyka i krajoznawstwo. Jako uczeń Technikum Górniczego „Sztygarka”, a później jako student Politechniki Krakowskiej organizował pierwsze wyprawy w pobliską Jurę i Beskidy, a po uzyskaniu uprawnień przewodnickich prowadził kilkanaście obozów górskich. . W 1949 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a następnie w 1951 roku do PTTK. Po studiach pracował zawodowo w Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych, a następnie w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych w Katowicach. Był wieloletnim członkiem Komisji Turystyki Górskiej i Narciarskiej. ZG PTTK. W miejscach nauki i pracy zakładał koła PTTK, a będąc dobrym organizatorem zyskał sympatię szerokich rzesz narciarzy i „górali”. Był twórca wielu szlaków narciarskich, dbał o ich modernizację. Był współtwórcą „Kodeksu Narciarskiego”. W 1972 roku ukończył podyplomowe Studium Dziennikarskie na Uniwersytecie Śląskim, co ułatwiło mu napisanie wielu artykułów problemowych i informacyjnych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Jest autorem monografii Koła Przewodników Beskidzkich im. Bogusława Ryborza w Katowicach i współautorem wydawnictwa „Turystyka Rodzinna”. Był kronikarzem wszystkich 31 Złazów Rodzinnych Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych (V tomów), które to Złazy od początku organizował wspólnie ze swoją małżonką Nelą. Wspólnie również byli współorganizatorami XI pikników pod hasłem „Nie jesteś sam” dla osób niepełnosprawnych z zasobów spółdzielczych osiedli. Był uczestnikiem wszystkich powojennych kongresów krajoznawstwa polskiego. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji nie tylko w różnych strukturach PTTK, był również członkiem Rady Naczelnej GOPR w Zakopanem oraz Grupy Beskidzkiej GOPR. Był stałym współpracownikiem magazynu turystycznego „Światowid” oraz „Gościńca”. Tytus Szlompek był: przewodnikiem beskidzkim i terenowym, przodownikiem Górskiej Odznaki Turystycznej i Górskiej Odznaki Narciarskiej, pilotem wycieczek, instruktorem krajoznawstwa regionu oraz instruktorem szkolenia kadr PTTK. Był odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Odznakami ZG PTTK „Za zasługi dla Turystyki Górskiej” , „Za zasługi dla Polskiego Związku Narciarskiego”, otrzymał nagrodę III stopnia „Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie turystyki i wypoczynku”. Posiadał godność Honorowego Członka O/PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu oraz najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Zjazd PTTK „Honorowy Członek PTTK”.

 Pożegnaliśmy Go w piątek 2 sierpnia 2013 r. na cmentarzu w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11-go Listopada.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach.”

 Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom , którzy dzieląc  smutek i żal, okazując wiele serca i życzliwości, uczestniczyli we mszy świętej, pogrzebie i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku    ś.p. Tytusa Szlompka.

                                                                                                                                       Klub Przewodników Turystycznych w Sosnowcu