Ojców

Zapraszamy na wycieczkę w dniu 22.04.2017 r.

 Ojców –Muzeum Przyrodnicze – Dolina Prądnika

Wycieczka  jest realizowana w ramach  zadania publicznego Miasta Sosnowca 2017 r. w dziedzinie kultury:

Upowszechnianie wiedzy historycznej o Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim. “Spotkanie rzek – spotkanie kultur” – Wędrówki sosnowieckie w 115-lecie Miasta Sosnowiec.

Wycieczka autokarowo-piesza: Z Sosnowca do profesora W. Szafera.

Program wycieczki:

Wyjazd z Sosnowca ul. Dęblińska o godz. 8.00  do Ojcowa.

Przejście piesze: - Złota Góra – Park Zamkowy.

Zwiedzanie Ekspozycji Przyrodniczej w Centrum Edukacyjno-Muzealnym OPN.

Przejście piesze Park Zamkowy Brama Krakowska – Dolina Prądnika – Góra Okopy – Jaskinia Ciemna – willa “Pod Koroną” – Park Zamkowy.

Ekspozycja Przyrodnicza.Zwiedzanie rozpoczyna się w sali projekcyjnej od pokazu dwóch filmów zrealizowanych w technologii 3D, z których jeden przedstawia tworzenie się doliny Prądnika od czasu górnej jury po czasy współczesne, a drugi pokazuje Ojcowski Park Narodowy. Po projekcji i oddaniu okularów polaryzacyjnych zwiedzający przechodzą do sal wystawowych, po których oprowadza lektor.

Powrót do Sosnowca około godziny 18.00

UWAGA!!! Należy zabrać obuwie oraz ubrania odpowiednie do wycieczki w terenie.

 Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

Koszt wycieczki :  23,00 zł

W ramach odpłatności uczestnicy otrzymują:

  • obsługę przewodnicką
  • transport autokarem
  • bilety wstępu

Członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach składki członkowskiej/ inni uczestnicy ubezpieczają  się sami lub za dopłatą w biurze PTTK.

 Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą  (do 22.03.2017) przyjmuje biuro Oddziału PTTK ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990