“Spotkanie rzek – spotkanie kultur”

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego

“Spotkanie rzek – spotkanie kultur” – Wędrówki sosnowieckie w 115-lecie Miasta Sosnowiec

Wycieczki są realizowane w ramach  zadania publicznego Miasta Sosnowca 2017 r. w dziedzinie kultury: Upowszechnianie wiedzy historycznej o Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim.

 Zapisy na wycieczki piesze wraz z wpłatą (jeżeli jest przewidziana) przyjmuje biuro Oddziału PTTK ul. Dęblińska 1, czynne od wtorku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, w środy w godz. od 12.00 do 17.00.

Zapisy na wycieczki rowerowe przyjmuje Marcin Gozdek pod nr tel.502 484 693 lub na profilu Klubu „Cykloza” na portalu Facebook.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach składki członkowskiej za 2017 r. / inni uczestnicy ubezpieczają  się sami lub za dopłatą w biurze PTTK.

Lp.

Nazwa wycieczki /krótki opis trasy

data

Miejsce zbiórki

uwagi

WYCIECZKI AUTOKAROWO-PIESZE

1.

Wycieczka autokarowo-piesza z Sosnowca do źródeł Brynicy.Wyjazd do Koziegłów na warsztaty rzemiosła tradycyjnego i unikatowego. Zwiedzanie Koziegłowy- przejście piesze, Koziegłówki – przejście piesze, przejazd do źródeł Brynicy- przejście piesze terenowe, przejazd do Sosnowca. 

18.02.2017 r.

Zbiórka uczestników na ulicy Dęblińskiej o godzinie 8.00

Cena 30 zł/ os.

2.

Wycieczka autokarowo-piesza śladami powstańców. Wyjazd przez Maczki do Krzykawki (przejście piesze do pomnika F. Nullo), przejazd do Olkusza, spacer po mieście i podziemiach rynku olkuskiego. W drodze powrotnej do Sosnowca zwiedzanie Zamku Rabsztyn i Chaty Kocjana .

18.03.2017 r.

Zbiórka uczestników na ulicy Dęblińskiej o godzinie 8.00

Cena 10 zł/ os

3.

Wycieczka autokarowo-piesza: Z Sosnowca do profesora W. Szafera. Wyjazd do Ojcowskiego Parku Narodowego, za powstaniem którego walczył Profesor W. Szafer, urodzony w Sosnowcu i którego imieniem zostało nazwane Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego. Spacer po dawnym uzdrowisku i zamku Ojcowskim

22.04.2017 r.

Zbiórka uczestników na ulicy Dęblińskiej o godzinie 8.00

Cena 23 zł/os.

Brak miejsc

4.

Wycieczka autokarowo-piesza: Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza – Góra Dorotka. Przejazd do Dąbrowy Górniczej zwiedzanie dzielnic miasta, przejazd i przejście piesze na Górę Dorotka. 11.06.2017 r. Zbiórka uczestników na ulicy Dęblińskiej o godzinie 8.00

10 zł/os.

5.

Wycieczka piesza wokół Trójkąta Trzech Cesarzy.Zapoznania się z dziejami Jaworzna, Mysłowic i Sosnowca związanymi z Trójkątem Trzech Cesarzy oraz wybitnymi osobami, które je zamieszkiwały lub je odwiedziły.  21.07.2017 Zbiórka uczestników na ulicy Żeglarskiej o godzinie 16.00

bezpłatna

6.

Wycieczka autokarowo-piesza po średniowieczu i tradycji.Zapoznania się z dziejami Będzina, Siewierza, Myszkowa i Żarek oraz wybitnymi osobami, które je zamieszkiwały lub je odwiedziły i zwiedzić Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach. 3.09.2017 r. Zbiórka na ulicy Dęblińskiej o godzinie 8.00

10 zł/os.

7.

Wycieczka piesza: przemysł i Sosnowiec. w dniu.Zwiedzanie Dzielnicy Dietlowskiej i Schoena, spacer Bulwarem Czarnej Przemszy.

8.10.2017 r.

Zbiórka uczestników o godzinie 8.00 na ulicy Żeromskiego

bezpłatna

 

Podsumowanie realizacji zadania.Podsumowanie Konkursu Miejskiego „Sosnowiec-115- lecie miasta”.Prezentacji zdjęć z odbytych wycieczek. Nagrody dla najaktywniejszych uczestników i podziękowania dla osób zaangażowanych w wykonanie zadania.

Listopad 2017

„Muza”

 

WYCIECZKI  ROWEROWE – wszystkie bezpłatne

1.

Do źródeł Brynicy.Pętla na ok. 110 km.Założenie – trasa pod prąd Brynicy, aż do źródła. Ukazanie różnych atrakcji na tym odcinku. Brynica – granica, dwie różne kultury. Powrót szlak czarny rowerowy do Siewierza i włączenie się w szlaki rowerowe Dąbrowy Górniczej.

8.04.2017 r.

Start ul. Kresowa przy wejściu głównym na stadion Zagłębia Sosnowiec. Zbiórka godz. 8:00

2.

Do prof. W. SzaferaPętla na dystansie ok. 150 km.Założenie – cel główny wizyta w Ojcowskim Parku Narodowym, nawiązanie do urodzonego w Sosnowcu Profesora. Powrót fragmentem odbywającego się w tym samym dniu Rajdu Kraków – Trzebinia.

13.05. 2017 r

Start ul. Dęblińska przy fontannie. Zbiórka 7:00

3.

Przemysł i Sosnowiec.Pętla dystans ok. 40 km.Założenie – pętla rowerowymi szlakami miasta z ukazaniem różnorodnego przemysłu dawniej i dziś. Nieistniejące kopalnie na Niwce, Juliuszu, Kazimierzu i Mortimerze. Dawna huta cynku na Bobrku. Aktualny przemysł i innowacje – Park Naukowo – Technologiczny, Strefy Ekonomiczne. Znani w Sosnowcu, Schoenowie i Henryk Dietel. Zwiedzanie aktualnej ekspozycji w Muzeum Miejskim oraz opcjonalnie Pałac Dietla.

 

18.06.2017 r.

Start ul. Dęblińska przy fontannie. Zbiórka godz. 9:00.

4.

Wycieczka rowerowa po średniowieczu i tradycji.Pętla dystans ok. 160 km.Założenie – udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Turystów Kolarzy na Jasnej Górze. Ukazanie uczestnikom atrakcji związanych z warowniami na Szlaku Orlich Gniazd. Zwiedzenie Muzeum w Żarkach jak się czasowo wyrobimy. Istnieje możliwość częściowego udziału w rajdzie dołączenie do grupy w Częstochowie i powrót na rowerach. 8.07.2017 r. Start Dęblińska przy fontannie. Zbiórka godz. 6:00.

5.

Wycieczka rowerowa śladami powstańców.Pętla dystans ok. 90 km.Założenie – ukazanie uczestnikom miejsc związanych z Powstańcami Styczniowymi na ziemiach zagłębiowskich. Wspomnienie o bitwach w Sosnowcu i Krzykawce. Odwiedzenie miejsc pamięci (pomnik Ordona Sławków, cmentarz wojenny Klucze). Przejazd wokół Pustyni Błędowskiej punkty Czubatka i Dąbrówka. Zwiedzanie zamku Rabsztyn i rynku w Olkuszu.

30.07.2017 r.

Zbiórka uczestników na ulicy Dęblińskiej o godzinie 8.00

6.

Wycieczka rowerowa:  Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza – Góra DorotkaPętla dystans ok. 50 km.Założenie – zwiedzenie Sztygarki (ekspozycja zewnętrza lub Sztolnia), przejażdżka po Pojezierzu Dąbrowskim – pętla wokół 4 jezior. Zagłębiowski Olimp – wzgórze Dorotka, Lasek Grodziecki. Zwiedzenie Muzeum Zagłębia – Pałac Mieroszewskich lub Zamku Będzińskiego. 17.09.2017 r. Zbiórka uczestników na ulicy Dęblińskiej o godzinie 9.00

7.

Wycieczka rowerowa wokół Trójkąta Trzech Cesarzy.Dystans ok. 60 km.Założenie – przejazd po terenie 3 zaborców. Jaworzno – Austria, Sosnowiec – Rosja, Mysłowice – Prusy. Przejazd po szlakach rowerowych tych miast. 14.10.2017 r. Start Żeglarska (Zbiórka 8:00 kompleks AKS Niwka przy bramie wjazdowej). 
Podsumowanie realizacji zadania. Prezentacji zdjęć z odbytych wycieczek. Nagrody dla najaktywniejszych uczestników i podziękowania dla osób zaangażowanych w wykonanie zadania.

03.11.2017 r.  

Energetyczne  Centrum Kultury ul. Będzińska 65 Sosnowiec