Wędrówki sosnowieckie z historią w tle

Przedstawiamy cykl wędrówek po dzielnicach Sosnowca.
Zgłoszenia na wędrówki przyjmuje Grzegorz Onyszko telefonicznie (nr tel.728 109 268), mailowo (adres onyszkog@yahoo.com) lub na profilu Facebook Klubu Przewodników Turystycznych w Sosnowcu.
·        14 maja – Spacer historyczny po Klimontowie i Pekinie  - zbiórka przystanek autobusowy Klimontów Kopalnia (w kierunku Juliusza i Maczek) ul. Hubala Dobrzańskiego – godzina 10.40.
Podczas spaceru:
-poznamy dzieje Klimontowa i jego zakładów przemysłowych.
-poszukamy miejsc związanych polskim lotnictwem wojskowym
-dowiemy się jak ważną rolę odegrał Klimontów w zajmowaniu Zaolzia w 1938 r.
-przejdziemy przez teren parku dworskiego pochodzącego z końca XVIII wieku
Szerzej w najbliższym czasie na facebooku i stronie sosnowieckiego oddziału PTTK.
·        9 czerwiec spacer historyczny po Środuli i Konstantynowie - zbiórka godzina 17.30. – zbiórka przy szkole podstawowej nr 16 ul. Okrzei 56. 
Podczas spaceru:
-poznamy dzieje dzielnicy Środula oraz Konstantynowa.
-poszukamy pozostałości dawnej zabudowy Środuli sprzed budowy blokowiska oraz jak wyglądał Konstantynów przed 1914 rokiem
-przejdziemy śladami polskich działań rewolucyjnych
-poznamy historię środulskich i konstantynowskich zakładów
·        29 czerwiec (czwartek) spacer historyczny po Zagórzu – zbiórka godzina 17.30. – zbiórka przy parku szpitalnym do strony ulicy Braci Mieroszewskich (w pobliżu przedszkola „Akademia Pana Kleksa” – ul. Braci Mieroszewskich 7). Podczas spaceru:
- poznamy dzieje Zagórza i jego zakładów przemysłowych 
- poszukamy śladów wczesnośredniowiecznej osady
-dowiemy się co wspólnego z Zagórzem ma Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Król Kazimierz Wielki, Jan III Sobieski oraz Stefan Żeromski.
·        13 lipca (czwartek) spacer historyczny po Radosze – zbiórka godzina 17.30. . – zbiórka przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska 13. Podczas spaceru:
-poznamy dzieje Radochy i Abisynii
-poszukamy śladów dawnego posterunku rosyjskiej straży granicznej
-poznamy dzieje sosnowieckiego więzienia
-dowiemy się co wspólnego z Radochą mają: Jędrzej Giertych, Feliks Dzierżyński oraz Józef Beck.
·        24 sierpień  (czwartek) spacer historyczny po Sielcu, Ostrej Górce i Kuźnicy – zbiórka godzina 17.00. – przy Stadionie Zimowym (lodowisku) ul. Zamkowa 4 (obok Zamku Sieleckiego). Podczas spaceru:
- poznamy dzieje Sielca, Ostrej Górki i Kuźnicy
- poszukamy śladów sieleckiego folwarku
- zapoznamy się dziejami górnictwa i przemysłu na terenie Sielca, Ostrej Górki i Kuźnicy
- poznamy znane osobistości które odwiedziły Sielec, Ostrą Górkę i Kuźnice.