Władze

ZARZĄD   ODDZIAŁU;

 1. Tomala  Sebastian              –  prezes
 2. Koniuszewska  Swietłana   –  wiceprezes
 3. Szyma  Barbara                  –  wiceprezes
 4. Gozdek  Marcin                  –  sekretarz
 5. Kochman  Krzysztof          –  skarbnik
 6. Jastrzębski  Michał            –  członek  zarządu
 7. Krzemiński  Zbigniew       –  członek  zarządu
 8. Niewiadomska  Krystyna  –  członek  zarządu
 9. Pypno  Marek                    –  członek  zarządu

       ODDZIAŁOWA   KOMISJA   REWIZYJNA ; 

 1. Merta  Kazimierz          –  prezes
 2. Sygała  Jerzy                  –  wiceprezes
 3. Kosińska  Ewa               –  sekretarz
 4. Juchnicka  Kazimiera   –  członek  komisji
 5. Tylek  Stanisława          –  członek  komisji

        ODDZIAŁOWY   SĄD   KOLEŻEŃSKI ;

 1. Paluchowski  Stanisław     –  prezes
 2. Wieczorek  Zbigniew         –  wiceprezes
 3. Jasińska  Halina                 –  sekretarz
 4. Brzeszcz  Ireneusz              –  członek  sądu
 5. Szkudlarek  Włodzimierz  –  członek  sądu