XXXVI RMZD

R E G U L A M I N

 

XXXVI RAJDU  MŁODZIEŻY ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

Beskid Żywiecki

12-13  października 2017 r.

 

 1. I.                    Organizator Rajdu:

 

Zarząd Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu.

 

 1. II.                  Cele Rajdu:
 • popularyzacja walorów turystyczno – krajoznawczych i historii najbliższego regionu (Beskidu Żywieckiego) i zachęcanie do ich systematycznego poznawania,
 • integracja młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia:

 • zachęcenie do większej aktywności fizycznej, która sprzyja kształtowaniu charakteru, wytrwałości, współdziałaniu w zespole i nawyku dbania o własne zdrowie, przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
 • wychowanie człowieka w każdym wieku poprzez poznania wielu form aktywnego wypoczynku, uczeniu się obcowania z naturą i współpracy w grupie rówieśniczej,
 • wspieranie współpracy między szkołami i organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi oraz środowiskiem lokalnym.
 • wspieranie nauczycieli w realizacji nauczania poszczególnych przedmiotów m.in. edukacji społecznej, historii , biologii, geografii, wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, edukacji dla bezpieczeństwa, etyki.
 • popularyzacja turystyki górskiej, zdobywanie punktów do: Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT), Odznaki Krajoznawczej Polski (OKP).

 

 1. III.               Trasy Rajdu 12.10.2017

 

A)      Węgierska Górka – Żabnica – Abramów – Stacja Turystyczna Słowianka – Suchy Groń – Przeł. Pawlusia – Hala Pawlusia – Schronisko PTTK na Rysiance

(około 6 h – bez postojów; 16.1 km; 1092 m ↑, 251 m ↓, GOT 22)

 

B)      Rajcza – Nickulina – Kręcichwosty – Hala Redykalna – Schronisko PTTK Hala Lipowska – Schronisko PTTK na Rysiance

(około 5 h – bez postojów; 13.2 km; 881 m ↑, 111 m ↓, GOT 21)

 

                    Trasa 13.10.2017

                        Schronisko PTTK na Rysiance – Schronisko PTTK Hala Lipowska –

                        Polana CukiernicaSchronisko PTTK na Hali Boraczej – Milówka

(około 4 h – bez postojów; 13.8 km; 124 m ↑, 929 m ↓, GOT 14)

 

 1. IV.                Zgłoszenia grup:

Zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego 70,- zł (opiekunowie uczestniczą bezpłatnie, jeden opiekun na 10 uczestników) przyjmuje organizator Rajdu : Oddział PTTK w Sosnowcu, ul. Dęblińska 1,w godzinach od 12.00 do 16.00 (wtorek, czwartek, piątek) i od 12.00 do 17.00 (środa) do dnia  26.09.2017 r.

tel. (32) 266-23-61

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: nocleg, ciepły posiłek na mecie,

znaczek   rajdowy, nagrody w konkursach i obsługę przewodnicką na trasie.

Na Rajd zgłaszają się grupy 10 osobowe z opiekunem. Listy uczestników

podpisane przez Dyrektora szkoły winny zawierać: pieczęć szkoły, numer polisy ubezpieczeniowej, imię i nazwiska uczestników  i opiekunów, numer PESEL. Drużyny przyjmowane będą w kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

 1. V.                  Przebieg rajdu:

Drużyny spotykają się z przewodnikiem w Katowicach o godzinie 7.00.

(odjazd pociągu 07:24). Pokonują wybraną trasę i docierają  do mety rajdu

(Schronisko PTTK na Rysiance). W ramach zakończenia przeprowadzone

zostaną konkurs wiedzy turystyczno- krajoznawczej oraz konkursy

zręcznościowe. Podsumowanie odbędzie się przy ognisku w dniu 12.10.2017r.

W dniu 13.10.2017 r. drużyny pokonują rasę górską do Milówki. Planowany

odjazd pociągu godz. 14:04 lub 15:22

Obowiązki uczestników:

Posiadania odpowiedniego do  turystyki ubrania i wyposażenia. Posiadanie dowodów tożsamości. Podporządkowanie się opiekunowi i organizatorom, przestrzeganie zasad ochrony przyrody, właściwe zachowanie się na trasie. Podczas imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów i korzystania z innych używek.

 

 1. VI.                Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, a interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez uczestników. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, niewłaściwego zachowania na trasie uczestnik lub drużyna mogą być dyskwalifikowani. Dyskwalifikacja pozbawia prawa do świadczeń. Nie zgłoszenie się drużyn, lub uczestników na rajdzie nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

 

 

Życzymy miłych wrażeń, słonecznej jesiennej pogody i wielu przeżyć estetycznych.

Do zobaczenia na trasie!!!

 

ORGANIZATORZY